Kajima Poland Sp. z o.o.
Siedziba:
00-697 Warszawa
Al. Jerozolimskie 65/79
Centrum LIM, 12 piętro, pok. 12.15
Tel.: +48 (22) 630 75 20
Faks: +48 (22) 630 75 19

E-mail: kontakt (at) kajimaeurope.comBiuro regionalne:
50-414 Wrocław
Ul. Podwale 83/ pok 5.0  (3 piętro)
Tel.: +48 (71) 798 30 15
Faks: +48 (71) 798 30 10


  

Kajima Poland Sp. z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000334065.

NIP 527-26-08-161, REGON 141961144.