Projekty - centra logistyczne
2009Mroźnia Frigo Logistic / Radomsko
​Klient: Frigo Logistic Sp.z o.o.
Realizacja: 2008-2009
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo wraz z technologią chłodni i zaregałowaniem, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Radomsko, ul. Przedsiębiorców 3
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod rozbudowę: 50'680 m2
Powierzchnia całkowita budynku: 14'000 m2
Opis: Mroźnia Frigo Logistics składa się z czterech zasadniczych części funkcjonalnych. Pierwsze dwie stanowią: hala mroźni wysokiego składowania produktów spożywczych (o temperaturze wnętrza do -24°C) oraz hala ekspedycji  (o temperaturze wnętrza od 0,4°C), obie połączone ze sobą systemem bram przesuwnych i drzwiami ewakuacyjnymi. Obiekt posiada też rozbudowany sektor techniczny oraz dwukondygnacyjny trzon biurowo-socjalny. W mroźni zainstalowano zawory dekompresyjne, na bieżąco wyrównujące ciśnienie pomiędzy otoczeniem i wnętrzem komory.