Projekty - obiekty przemysłowe
2004Bridgestone / Poznań
​Klient: Bridgestone Poland Sp. z o.o.
Realizacja: 2003-2004
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo robót rozbiórkowych, prac budowlanych (w tym wykonanie technologicznego kanału wulkanizacyjnego) i instalacji wewnętrznych (w tym klimatyzacji i wentylacji), teren zewnętrzny, korekta sieci zewnętrznych, nawierzchnie
Lokalizacja: Poznań, ul. Bałtycka 65
Powierzchnia działki: 26’697 m2
Powierzchnia całkowita / hala produkcyjna: 15’700 m2
Powierzchnia całkowita / biura: 5’000 m2
Powierzchnia całkowita / łącznie: 20’700 m2
Autor Projektu: Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska
Opis: W 2004 roku Kajima rozbudowała i zmodernizowała zakład produkcji opon f-my Bridgestone. Dodano walcownię oraz trzykondygnacyjny budynek biurowo-socjalny. Rozbudowa realizowana była w czasie aktywności produkcyjnej zakładu. Wymagało to ustalenia i przestrzegania skomplikowanego harmonogramu dostaw i montażu dla poszczególnych robót tak, aby nie kolidowały z trwającym procesem produkcyjnym. W zakresie kontraktu była również realizacja kanału wulkanizacyjnego w technologii żelbetowej, o głębokości 6 m.
Referencje.