Projekty - Obiekty przemysłowe
2004Bridgestone / Poznań

​Klient: Bridgestone Poland Sp. z o.o.
Realizacja: 2003-2004
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo robót rozbiórkowych, prac budowlanych (w tym wykonanie technologicznego kanału wulkanizacyjnego) i instalacji wewnętrznych (w tym klimatyzacji i wentylacji), teren zewnętrzny, korekta sieci zewnętrznych, nawierzchnie
Lokalizacja: Poznań, ul. Bałtycka 65
Powierzchnia działki: 26’697 m2
Powierzchnia całkowita / hala produkcyjna: 15’700 m2
Powierzchnia całkowita / biura: 5’000 m2
Powierzchnia całkowita / łącznie: 20’700 m2
Autor Projektu: Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska
Opis: W 2004 roku Kajima rozbudowała i zmodernizowała zakład produkcji opon f-my Bridgestone. Dodano walcownię oraz trzykondygnacyjny budynek biurowo-socjalny. Rozbudowa realizowana była w czasie aktywności produkcyjnej zakładu. Wymagało to ustalenia i przestrzegania skomplikowanego harmonogramu dostaw i montażu dla poszczególnych robót tak, aby nie kolidowały z trwającym procesem produkcyjnym. W zakresie kontraktu była również realizacja kanału wulkanizacyjnego w technologii żelbetowej, o głębokości 6 m.
Referencje.

2004Parker Hannifin / Siechnice
Klient: Parker Hannifin Sp. z o.o.
Realizacja: 2003-2004
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo – pełen zakres, Projekt Wykonawczy wszystkich branż
Lokalizacja: Siechnice, ul. Kwiatkowskiego 16
Powierzchnia terenu: 47’649 m2
Powierzchnia całkowita / łącznie: 12’680 m2
Powierzchnia całkowita / hala produkcyjna: 9’800 m2
Powierzchnia całkowita / część biurowa i socjalna: 2’880 m2
Autor Projektu: "Maćków Pracownia Projektowa”
Opis: Realizacja zakładu produkcyjnego części hydraulicznych wraz z dwukondygnacyjną częścią biurową oraz terenem zewnętrznym wraz z dojazdem dla f-my Parker Hannifin. Hala wykonana w technologii zabudowy lekkiej. W ramach generalnego wykonawstwa Kajima zrealizowała także wybrane elementy z instalacji przemysłowych (min. zespół transportowy odpadów produkcyjnych).
Konkurs "ORZEŁ REFE" 2005 - I miejsce za najlepszą realizację w kategorii: "obiekty komercyjne" (organizator: Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji REFE).
Konkurs "DOLNOŚLĄSKA BUDOWA ROKU" 2004 - I miejsce (organizator: PZITB).
Referencje.
2005Sanden / Polkowice

​Klient: Sanden Manufacturing Sp. z o.o.
Realizacja: 2004-2005
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo – pełen zakres, wykonanie wybranych instalacji procesowych (instalacja sprężonego powierza oraz instalacja wody lodowej), Projekt Budowlany, Projekt Budowlany Zamienny, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Polkowice, ul. Fabryczna 11
Powierzchnia użytkowa: 27’000 m2
Nawierzchnie utwardzone: 15’000 m2
Autor Projektu: Krzysztof Tetera (TKS Polska)
Opis: Fabryka kompresorów samochodowych (w tym hala produkcyjna, magazyn i budynek biurowo –socjalny), Hala produkcyjna wyposażona w żelbetowe kanały technologiczne, służące do produkcji odlewów aluminiowych.
Referencje.

2005Haerter / Legnica

Klient: Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o.
Realizacja: 2005
Zakres prac Generalne Wykonawstwo, Projekt Wykonawczy – wszystkie branże
Lokalizacja: Legnica, ul. Jaworzyńska 291
Powierzchnia terenu: 19’640 m2,
Powierzchnia całkowita: 3’900 m2
Opis: Zakład produkcyjny podzespołów montażowych oraz detali wykrawanych i wytłaczanych dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Zakład posiada część biurowo-socjalną.
Referencje.

2005Nutricia / Opole

Klient: Nutricia Sp. z o.o.
Realizacja: 2004-2005
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo robót remontowych i rozbudowy
Lokalizacja: Opole, ul Marka z Jemielnicy 1
Powierzchnia całkowita rozbudowy: 11’400 m2
Opis: Zakład produkcyjny odżywek dla niemowląt Nutricia

2006Saint Gobain / Dąbrowa Górnicza
Klient: Saint-Gobain Sekurit Hanglass Sp. z o.o.
Realizacja: 2006
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo, Projekt Budowlany Zamienny, Projekt Wykonawczy, wykonanie wybranych  instalacji technologicznych
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Szklanych Domów 2
Powierzchnia całkowita: 20'236 m2
Opis: Zakład produkcyjny szyb samochodowych i do pojazdów transportowych.
2006Johnson Controls / Siemianowice Śląskie
Klient: Johnson Controls Sp. z o.o.
Realizacja: 2005-2006
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo prac budowlanych oraz instalacji, zagospodarowanie terenu wraz z sieciami, instalacje technologiczne (instalacja sprężonego powietrza wraz ze sprężarkownią, instalacja wyciągowa gazów spawalniczych, instalacja oczyszczająca ścieki przemysłowe z lakierni, instalacja klimatyzacji i nawilżania w laboratorium kontroli jakości), Projekt Wykonawczy.
Lokalizacja: Siemianowice Śląskie, ul. Krupanka 93
Powierzchnia działki: 62’375 m2
Powierzchnia całkowita: 20’404 m2
Nawierzchnie utwardzone: 16’000 m2
Opis: Zakład produkcji siedzeń samochodowych f-my Johnson Controls. Referencje.
2006Electrolux / Oława
Klient: Electrolux Poland Sp. z o.o.
Realizacja: 2005-2006 (1 etap)
Zakres prac Generalne Wykonawstwo - pełen zakres, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Oława, ul. Ofiar Katynia 5
Powierzchnia działki: 62’375 m2
Powierzchnia całkowita: 52’285 m2 
Nawierzchnie utwardzone: ok. 5’000 m2
Opis: Fabryka pralek marki Electrolux składająca się z hali produkcyjnej, budynku biurowego oraz magazynu. Wykonano również bocznicę kolejową prowadzącą do magazynu.
Konkurs "BEZPIECZNA BUDOWA" 2005 (organizator: Państwowa Inspekcja Pracy) - I miejsce.
2006Electrolux / Świdnica
Klient: Electrolux Poland Sp. z o.o.
Realizacja: 2005-2006
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo – pełen zakres, realizacja fundamentów pod prasę (hala produkcyjna),
Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Świdnica, ul. Kazimierza Odnowiciela 28
Powierzchnia całkowita: 32’608 m2
Nawierzchnie utwardzone:  ok 20’000 m2
Opis: Zakład produkcyjny kuchenek marki Electrolux składa się z hali produkcyjnej, budynku magazynowego wysokiego składowania oraz dwukondygnacyjnego budynku biurowego. Wszystkie obiekty połączone są krytym pomostem na konstrukcji stalowej.
Konkurs "BEZPIECZNA BUDOWA ROKU 2006" - III miejsce, (organizator: Okręgowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu).
2007Electrolux / Oława
Klient: Electrolux Poland Sp. z o.o.
Realizacja: 2006-2007 (rozbudowa)
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo - pełen zakres, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Oława, ul. Ofiar Katynia 5
Powierzchnia całkowita rozbudowy: 16’710 m2
Opis: Fabryka pralek marki Electrolux. Rozbudowa miała na celu powiększenie hali produkcyjnej, obszaru placów manewrowych, zmianę przyłączy sieci oraz doprowadzenie wewnętrznej drogi do nowej części hali.
2007Haerter / Legnica
Klient: Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o.
Realizacja: 2007
Zakres prac Generalne Wykonawstwo – pełen zakres, Projekt Wykonawczy – wszystkie branże
Lokalizacja: Legnica, ul. Jaworzyńska 291
Powierzchnia terenu: 19’640 m2
Powierzchnia całkowita: 5’100 m2
Opis: Rozbudowa zakładu produkcyjnego podzespołów montażowych oraz detali wykrawanych i wytłaczanych dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu.
Referencje.
2008G.M.M.P. / Gliwice
Klient: General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Realizacja: 2008
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo prac budowlanych, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Gliwice, ul. Adama Opla 1 (Gliwicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)
Powierzchnia całkowita: 7’274 m2
Opis: Rozbudowa hali produkcyjnej i budowa budynku biurowego dla zakładu produkcyjnego samochodów f-my Opel (budynki G30, G5).
2008T.E.E.M. / Wałbrzych
Klient: Toyota Europe Engineering & Maintenance NV/S.A.
Realizacja: 2007-2008
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo – komplet robót, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Wałbrzych, ul. Jachimowicza 6 (Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna)
Powierzchnia całkowita: 2’786 m2
Powierzchnia terenu: ok. 16’500 m2
Opis: Warsztat konserwacji matryc (hala warsztatowa, część techniczna, socjalno-biurowa).
Referencje.
2009Cadbury Wedel / Wroclaw

Klient: Cadbury Wedel Sp. z o.o.
Realizacja: 2008-2009
Zakres prac: Generalny Podwykonawca, w tym inst. technologiczne, Projekt Wykonawczy (br. konstrukcyjna),
Lokalizacja: Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 1
Powierzchnia całkowita: 13’862 m2
Opis: Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego wyrobów czekoladowych. Obiekt posiada certyfikat LEED.
Konkurs "BEZPIECZNA BUDOWA" 2008 (organizator: Państwowa Inspekcja Pracy) - wyróżnienie.

2010Johnson Controls / Siemianowice Śląskie
Klient: Johnson Controls Sp. z o.o.
Realizacja: 2010-2011 (rozbudowa)
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo prac budowlanych oraz instalacji, zagospodarowanie terenu wraz z sieciami, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Siemianowice Śląskie, ul. Krupanka 93
Powierzchnia całkowita rozbudowy: 5’276 m2
Opis: Rozbudowa zakładu produkcji siedzeń samochodowych. Referencje
2011Faurecia / Gorzów Wlkp.
Klient: Industrial Center 3 Sp. z o.o. (spółka z grupy Panattoni Europe)
Realizacja: Generalne Wykonawstwo – pełen zakres, Projekt Wykonawczy
Zakres prac: 2011
Lokalizacja: Gorzów Wlkp., ul. Złotego Smoka (Krotoszyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)
Powierzchnia terenu: 46’623 m2
Powierzchnia całkowita: 17’373 m2
Opis: Zakład produkcyjny wybudowany w systemie BTS ("Build to suit") dla firmy Faurecia, lidera produkcji wyposażenia samochodowego. Inwestycja złożona jest z hali produkcyjnej (ok. 14'500 m2), biura (1'600 m2) oraz pomieszczeń technicznych (1'500 m2). Referencje.
2012Hala przemysłowo-magazynowa dla TK Maxx / Wrocław

​​Klient: Goodman Alpha Logistic Sp. z o.o.
Realizacja: 2011-2012
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo - pełen zakres, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Wrocław, ul. Kiełczowska 74
Powierzchnia całkowita: 28'267 m2
Opis: Centrum Logistyczno-Przemysłowe Kiełczowska (dla najemcy TK Maxx). Budynek składa się z 25'500 m2 powierzchni magazynowej oraz 1'400 m2 powierzchni biurowej, posiada instalacje energii odnawialnej tj. pompę ciepła i kolektory słoneczne.
Konkurs "BUDUJ BEZPIECZNIE" 2011 (organizator: Państwowa Inspekcja Pracy) - wyróżnienie.

2012Zakład produkcyjny BTS / Błonie

​Klient: Panattoni Western Poland Management Sp. z o.o. (spółka z grupy Panattoni Europe)
Realizacja: 2011-2012
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo – pełen zakres, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Błonie (pod Warszawą), ul. Stefana Batorego 8
Powierzchnia całkowita: 20’700 m2
Opis: Zakład produkcyjny wybudowany w systemie BTS ("Build to suit") Referencje.

2012Recaro Aircraft Seating / Świebodzin
Klient: Industrial Center 5 Sp.z o.o. (spółka z grupy Panattoni Europe)
Realizacja: Generalne Wykonawstwo – pełen zakres, Projekt Wykonawczy
Zakres prac: 2011-2012
Lokalizacja: Świebodzin, ul. Łużycka
Powierzchnia całkowita: 11’076 m2
Opis: Nowoczesny obiekt produkcyjny foteli samolotowych, wybudowany w systemie BTS ("Build to suit") dla firmy Recaro Aircraft Seating Polska Sp z. o.o. Budynek składa się z części produkcyjno-magazynowej (8'800 m2) oraz dwupoziomowej powierzchni socjalno-biurowej (ok. 1'900) z przeszkloną elewacją w części komunikacyjnej oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Referencje.
2012Zakład produkcyjny BTS / Radomsko
Klient: Industrial Center 1 Sp. z o.o. (spólka z grupy Panattoni Europe)
Realizacja: 2011-2012
Zakres prac: Generalne Wykonawstwo – pełen zakres, Projekt Wykonawczy
Lokalizacja: Radomsko, ul. Przedsiębiorców 5
Powierzchnia całkowita: 35’389 m2
Opis: Zakład produkcyjny wybudowany w systemie BTS ("Build to suit").
Konkurs: "BUDUJ BEZPIECZNIE" 2011 (organizator: Państwowa Inspekcja Pracy) - II miejsce.
Referencje.
2013Rozbudowa fabryki L’OREAL / Kanie
​Klient: Kosmepol Polska Sp. z o.o. Realizacja: 2013 Zakres prac: Wykonawstwo prac budowlanych i wybranych prac instalacyjnych Lokalizacja: Kanie (p. Warszawą), ul. Warszawska 21 Powierzchnia całkowita: 21’000 m2 (część produkcyjno-magazynowa: 20’000 m2, część biurowo-socjalna: 1’000 m2) Opis: Przebudowa i rozbudowa fabryki kosmetyków do włosów marki L’OREAL. Zakład został powiększony o nową przestrzeń do konfekcjonowania, magazynowania i dystrybucji kosmetyków oraz budynek biurowo-socjalny. Wszystkie prace budowlane były prowadzone w czynnym zakładzie. Obiekt otrzymał certyfikat LEED (wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska). III Nagroda w konkursie "BUDUJ BEZPIECZNIE 2013" (organizator: P.I.P.)
2015NESTLE PURINA / Nowa Wieś Wrocławska
Klient: Nestle Polska S.A. Realizacja: 2015 Zakres prac: Główne Wykonawstwo wybranych prac budowlanych i instalacyjnych, Projekt Wykonawczy Lokalizacja: Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza 11A Powierzchnia całkowita: 25’000 m2 Opis: Pierwszy w Polsce, nowoczesny zakład produkcji karmy dla zwierząt PURINA PetCare wraz z niezbędną infrastrukturą. Podczas realizacji budynku musieliśmy uwzględnić niezwykle wysokie wymagania w zakresie BHP. Dotyczy to wszystkich realizacji dla firmy NESTLE.
2015AJINOMOTO / Małkinia Górna
Klient: Ajinomoto Poland Sp. z o.o. Realizacja: 2015 Zakres prac: Generalne Wykonawstwo rozbudowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy Lokalizacja: Małkinia Górna, ul. Sobieskiego 6 Powierzchnia całkowita: rozbudowa 1400 m2, modernizacja: 550 m2 Opis: Rozbudowa i unowocześnienie procesu produkcji zakładu spożywczego, należącego do AJINOMOTO, światowego potentata w produkcji żywności instant. Rozbudowa obejmowała modernizację istniejącej linii produkcyjnej nr I oraz stworzenie nowej linii produkcyjnej nr II (w tym montaż maszyn technologicznych na obu liniach). Zakład został też powiększony o nowy magazyn produktów. Wszystkie prace odbywały się równolegle z częściowym funkcjonowaniem zakładu. Koordynacja obu aktywności była również naszym zadaniem.
2016SATO / Wrocław
Klient: Sato Polska Sp. z o.o. Realizacja: 2015-2016 Zakres prac: Generalne Wykonawstwo, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy Lokalizacja: Wrocław, ul. Tyniecka 13 Powierzchnia całkowita: 5’969 m2 Opis: Nowoczesny zakład produkcyjny z częścią magazynową, biurowo-socjalną i infrastrukturą dla japońskiej firmy SATO, światowego lidera w produkcji systemów automatycznej identyfikacji (kodów kreskowych) oraz sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych do ich obsługi.
2016JOHNSON CONTROLS SIEMIANOWICE / Siemianowice Śl.
Klient: Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. Realizacja: 2016 Zakres prac: Generalne Wykonawstwo rozbudowy, Projekt Wykonawczy Lokalizacja: Siemianowice Śląskie, ul. Krupanka 93 Powierzchnia całkowita rozbudowy: 2’670 m2 Opis: Druga rozbudowa zakładu produkcji foteli samochodowych, należącego do firmy JOHNSON CONTROLS SIEMIANOWICE, producenta związanego między innymi z przemysłem motoryzacyjnym. Rozbudowa polegała na powiększeniu obszaru produkcji i magazynu oraz przebudowie infrastruktury. Budowę oraz pierwszą rozbudowę zakładu również prowadziła Kajima.
2017NGK Ceramics / Dąbrowa Górnicza
Klient: NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Realizacja: 2016-2017 Zakres prac: Generalne Wykonawstwo, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Ceramiczna 1 (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna) Powierzchnia całkowita: 36’778 m2 Opis: Nowy zakład produkcyjny filtrów cząstek stałych do silników samochodowych wraz z dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym (2’157 m2) oraz infrastrukturą. Kajima wykonała również pomieszczenia produkcji czystej oraz instalacje technologiczne. Zakład należy do japońskiej firmy NKG Ceramics, który jest jednym z głównych producentów w branży podzespołów samochodowych. Za tę realizację Kajima otrzymała nagrodę główną w konkursie MANUFACTURING EXCELLENCE AWARDS 2017, w kategorii BTS PROJECT OF THE YEAR – MEDIUM (organizator: CEO Manufacturing Magazine).