Kajima Logo

My, KAJIMA , tworzymy wartość dla klientów i społeczeństwa, wznosząc solidne budynki. Budujemy z charakterem i troską o środowisko, by stworzyć lepszą przyszłość.

W firmie Kajima łączymy racjonalne i naukowe zasady z ludzką perspektywą. Dzięki temu tworzymy budynki odpowiadające potrzebom inwestorów, lokalnej społeczności i całego społeczeństwa. Skupiamy się na tym, co ważne dla klientów: na terminowości, zgodności z planowanym budżetem i kontroli jakości.
W zarządzaniu kierujemy się zasadą „przede wszystkim plac budowy”. Zachęcamy pracowników, by „budowali z sercem i duszą rzemieślnika”, tak by powstające budynki i konstrukcje były przyjazne dla ich użytkowników.

Od momentu swojego powstania w 2002 roku, Kajima Poland z powodzeniem stosuje to podejście przy budowie centrów logistycznych, obiektów przemysłowych i handlowych oraz kompleksów mieszkalnych. Ukończyliśmy wiele różnorodnych projektów dla klientów polskich i zagranicznych – z USA, Japonii i Europy.
Nasze oddziały w Warszawie i Wrocławiu zatrudniają ponad 150 polskich i japońskich specjalistów, którzy pracują w multidyscyplinarnych zespołach złożonych z architektów, inżynierów projektu, kierowników ds. ofertowania, kierowników budowy, inżynierów budowy i innych specjalistów zapewniających najlepsze usługi dla naszych klientów.

Zarząd Kajima Poland sp. z o.o.: Masanori Iwasaki, Chairman (po lewej), Maciej Runkiewicz, Prezes (po prawej)

Naszą misją w Polsce jest zachowanie wiodącej pozycji na rynku przemysłowym i logistycznym, oraz rozwój w innych segmentach rynku, w których podejście Kajima może przynieść korzyści klientom, zwłaszcza segmentu biurowego, a także zwiększenie obrotów i rozmiarów naszego zespołu. Wierzymy w zrównoważony, kontrolowany wzrost oparty na rozsądnym zarządzaniu, dbałości o jakość usług oraz rozwoju pracowników. Dzięki temu zapewniamy satysfakcję klienta na każdym etapie współpracy i umacniamy naszą pozycję jako istotnego członka światowej rodziny Kajima.

Formuła „Zaprojektuj i zbuduj”

Formuła „zaprojektuj i zbuduj” pozwala nam stale spełniać oczekiwania klientów. Kajima, jako generalny wykonawca łączący zadania projektowe i budowlane, upraszcza proces inwestycyjny dla swoich klientów. Ustanowienie jednego punktu kontaktowego we wszystkich sprawach umożliwia efektywną komunikację i szybką reakcję.
Rozumiemy relacje między projektem a budową, dzięki czemu możemy zaproponować rozwiązania inżynieryjne najkorzystniejsze dla naszych klientów. Fakt, że Kajima jako jeden podmiot odpowiada za każdy aspekt budowy – od fazy projektu aż do momentu jej zakończenia – stanowi gwarancję jakości. Dzięki takiemu podejściu klienci Kajima unikają opóźnień i przekraczania budżetu oraz mogą liczyć na szybsze zakończenie prac.

Usługi

Nasza tradycja świadczenia usług przekłada się na wszystko, co robimy dla klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu i umiejętności zarządzania projektami możemy precyzyjnie zdefiniować wymagania projektowe, przygotować odpowiedni projekt i ściśle nadzorować każdy aspekt zarządzania czasem, kosztem i podwykonawcami.
Pracując nad rozbudową lub renowacją funkcjonującego budynku, pilnujemy, żeby prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i nie zakłócały ciągłości działania.
Pomagamy w znalezieniu, ocenie i zakupie terenów inwestycyjnych. Służymy pomocą na etapie analizy inwestycji, w tym budżetowania i planowania harmonogramu.
Od fazy koncepcyjnej po projektowanie wnętrz i wyposażenie Kajima jest w równym stopniu nastawiona na zadowolenie klienta.

Zapraszamy do obejrzenia naszego portfolio

Nagrodzone bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest dla nas najwyższym priorytetem. W uznaniu naszego podejścia do procesu budowlanego zostaliśmy wielokrotnie uhonorowani nagrodami Państwowej Inspekcji Pracy.

Jakość i dbałość o środowisko

Kajima jest liderem branży budowlanej w tworzeniu zrównoważonych środowiskowo rozwiązań. Podążamy za trendami technologicznymi, opracowujemy nowe rozwiązania i budujemy tak, by zapewnić efektywność środowiskową. Oznacza to, że na każdy budynek patrzymy pod kątem jego funkcji, przyjazności dla użytkowników lub mieszkańców oraz szerszego wpływu na środowisko ze względu na użyte materiały, zużywaną energię i emisję zanieczyszczeń. Dzięki temu wznosimy wartościowe, ekologiczne budynki pozostające w harmonii z ich użytkownikami i środowiskiem. Działamy również jako asesorzy, a nasze projekty otrzymują certyfikaty BREEAM i LEED.