Kajima Logo

Przebudowa i nadbudowa budynku produkcyjno-biurowego dla powlekającej linii produkcyjnej zakładu produkcyjnego 3M. Zadanie wykonawcy polegało na dostosowaniu istniejącego budynku do wprowadzenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej Inwestora. Realizacja prac odbywała się w trakcie funkcjonowania zakładu, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
Pierwszym etapem było wykonanie analiz statycznych konstrukcji pod kątem rozbudowy, nadbudowy i umieszczenia nowych maszyn produkcyjnych a także wykonanie projektu wykonawczego dla wszystkich niezbędnych branż. Następnie została wzmocniona konstrukcja istniejącej części, wykonane fundamenty pod przyszłe maszyny a także nadbudowa.
Zasadniczą część realizacji stanowiło wykonanie instalacji (również instalacji procesowych).Na koniec wykonano przyłącza instalacyjne do maszyn procesowych.

3M, rozbudowa / Wrocław

Klient:

3M Wrocław Sp. z o. o.

Realizacja:

2018

Zakres prac:

generalne wykonawstwo, projekt wykonawczy

Lokalizacja:

Wrocław, ul. Kowalska 143

Powierzchnia całkowita:

2.900 m2