Kajima Logo

Kompleksowa realizacja dwóch obiektów magazynowo-biurowych 7R Park Kielce w Chęcinach, o łącznej powierzchni 40 000 m² (budynek nr 1: 15 552 m², pierwsza faza budynku nr 2: 24 600 m²). Dla obu hal wykonano nasyp o maksymalnej wysokości 8 m, a w związku z tym przerzucono łącznie 100 000 m³ gruntu oraz wzmocniono skarpę nasypu ścianą z pali.

7R Park Kielce / Chęciny

Klient:

7R S.A.

Realizacja:

2018-2019

Zakres prac:

projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo

Lokalizacja:

Chęciny, ul. Logistyczna

Powierzchnia całkowita:

15 552 m², 24 600 m²