Kajima Logo

Rozbudowa zakładu produkcji środków higienicznych (produktów chłonnych dla dzieci i dorosłych) dla firmy Essity Operations Poland (należącej do globalnej marki Essity, związanej z higieną i ochroną zdrowia). Zakład został rozbudowany o halę produkcyjną PH3 (5331 m²), budynek biurowy (352 m²), halę magazynową RM3 (5388 m²), szatnię-łącznik (263 m²) oraz towarzyszącą infrastrukturę. Poza podstawowym zakresem budowlanym do zadań generalnego wykonawcy należała również koordynacja w zakresie projektowym i wykonawczym wykonania instalacji procesowych (instalacje: transportu pieluszek, wody lodowej, odzysku glikolowego, wentylacji dla linii technologicznych a także orurowanie technologiczne). Rozbudowa była prowadzona w trakcie aktywności produkcyjnej zakładu. Nakładało to na generalnego wykonawcę obowiązek koordynacji wszystkich robót budowlanych z harmonogramem pracy zakładu. Oznaczało to przede wszystkim zapewnienie warunków dla płynnego transportu dostaw i komunikacji personelu zakładu oraz prowadzenie robót (w tym dla instalacji procesowych) bez wstrzymywania i zakłócania produkcji.

Essity, rozbudowa / Oława

Klient:

Essity Operations Poland Sp. z o.o. (dawniej SCA Hygiene Products)

Realizacja:

2017-2018

Zakres prac:

projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo

Lokalizacja:

Oława, ul. 3-go Maja 30A

Powierzchnia całkowita:

11 334 m²