Kajima Logo

Mroźnia Frigo Logistics składa się z czterech zasadniczych części. Pierwsze dwie to: hala mroźni wysokiego składowania produktów spożywczych (o temperaturze wnętrza do -24°C) oraz hala ekspedycji (o temperaturze wnętrza od 0,4°C). Obie połączone ze sobą systemem bram przesuwnych i drzwiami ewakuacyjnymi. Obiekt posiada rozbudowany sektor techniczny oraz dwukondygnacyjny trzon biurowo-socjalny. W mroźni zainstalowano zawory dekompresyjne, na bieżąco wyrównujące ciśnienie pomiędzy otoczeniem i wnętrzem komory.

Frigo Logistics / Radomsko

Klient:

Frigo Logistics Sp. z o.o.

Realizacja:

2008-2009

Zakres prac:

generalne wykonawstwo wraz z technologią chłodni, projekt budowlany, projekt wykonawczy

Lokalizacja:

Radomsko, ul. Przedsiębiorców 3

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod rozbudowę:

50 680 m²

Powierzchnia całkowita budynku:

14 000 m²