Kajima Logo

Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego centrum logistycznego dla firmy Mercedes-Benz Polska zakładała wykonanie dodatkowej hali magazynowej (14 430 m2), pomieszczeń obsługowo-socjalnych (669 m2), wolnostojącej wiaty na odpady (900 m2) a także rozbudowanie istniejącej infrastruktury (sieci, nawierzchni, zieleni).
W zakresie generalnego wykonawcy było również usunięcie podziemnej infrastruktury technicznej i rozbiórka fragmentów istniejącego układu komunikacyjnego, kolidujących z rozbudową. Kajima koordynowała również wszystkie prace budowlane z harmonogramem dostaw klienta do funkcjonującej części centrum dystrybucyjnego.
Zgodnie z wymogami klienta instalacja tryskaczowa w hali oraz wodociąg zasilający instalację tryskaczową i hydrantową zostały wykonane zgodnie z wymaganiami FM Global. Wszystkie prace realizacyjne prowadzone były zgodnie z wysokimi standardami zleceniodawcy dotyczącymi jakości robót oraz zasad BHP.

Mercedes, rozbudowa centrum logistycznego / Ołtarzew

Klient:

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

Realizacja:

2018-2019

Zakres prac:

projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo

Lokalizacja:

Ołtarzew, ul. Poznańska 345 (Ożarów Mazowiecki)

Powierzchnia całkowita:

15.099 m2