Kajima Logo

Hala magazynowo-logistyczna DC8, z częścią biurowo-socjalną i infrastrukturą. Obiekt posiada certyfikat BREEAM na poziomie „Good”.

Prologis Park Wrocław V DC8 / Nowa Wieś Wrocławska

Klient:

Prologis Poland LVIII Sp. z o.o.

Realizacja:

2015

Zakres prac:

generalne wykonawstwo, projekt wykonawczy, uzyskanie certyfikatu BREEAM na poziomie „Good”

Lokalizacja:

Nowa Wieś Wrocławska (Prologis Park Wrocław V)

Powierzchnia całkowita:

34 496 m² (faza A: 18 144 m², faza B: 16 352 m²)