Kajima Logo

Centrum Dystrybucji DC8B w Nowej Wsi Wrocławskiej składa się z hali magazynowo-logistycznej (15 516 m²), dwukondygnacyjnej części biurowo-socjalnej (431 m²) oraz niezbędnej infrastruktury. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie obiektu „pod klucz” a także połączenie wszystkich instalacji, sieci i nawierzchni z infrastrukturą hali DC8A, z którą nowy obiekt jest stanowi jedną kubaturę. Budowa odbywała się w trakcie funkcjonowania hali DC8A a także całego parku logistycznego, należało więc zapewnić jej najemcy utrzymanie płynności dostaw i odbiorów towarów. Obiekt posiada certyfikat BREEAM na poziomie Good.

Prologis Park Wrocław V, DC8B / Nowa Wieś Wrocławska

Klient:

Prologis Poland Reit

Realizacja:

2018-2019

Zakres prac:

projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo

Lokalizacja:

Nowa Wieś Wrocławska (gm. Kąty Wrocławskie)

Powierzchnia całkowita:

15 947 m²