Attention! We are being reported about many recruitment frauds committed by Visaway Consultants Private Limited in India, please be informed that job offers provided by this company are absolutely fake. Kajima Poland do not carry any recruitment procedures abroad Poland and has no business relation with Visaway Consultants Private Limited. For your own safety please do not provide any personal or financial information to anyone you suspect of recruitment fraud.

×
Kajima Logo
Wsparcie dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kajima Poland nie ustaje w pomocy tam, gdzie trwa walka z COVID-19. Tym razem postanowiliśmy wesprzeć Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, przekazując środki ochrony osobistej niezbędne wykładowcom i studentom do udziału w zajęciach dydaktycznych: jednorazowe maseczki, rękawice, czepki i fartuchy.

Przekazanie zakupionego wyposażenia odbyło się 17 grudnia 2020, na Uniwersytecie Medycznym. Obecni byli: Rektor uczelni prof. Piotr Ponikowski, Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar oraz Prezes Kajima Poland Maciej Runkiewicz.
(Fot.: Tomasz Walów)